Nyitott Könyvtár Program


„És ha világosságot gyújtanak, nem teszik véka alá, hanem a tartóra, hogy világítson a ház minden lakójának” (Mt. 5.14)

 

 

Az orvostudomány irodalma az orvosképzés és az orvostovábbképzés fontos forrása, a gyógyító-megelőző munka fontos referenciája.
Az elérhető orvosi tudományos ismeret sok-sok elhivatott ember munkájának eredménye, mindannyiunk javára. Amint a ház lakóinak gyújtott lámpás is csak akkor töltheti be hivatását, ha az a gyakorló orvosok, a klinikusok, az elméleti szakemberek és egyéb érdeklődők számára elérhető és megismerhető.
Ennek érdekében indította el az Orvostovábbképző Akadémia Tudományos Egyesület a Nyitott Könyvtár Programot, hogy összegyűjtse az egyéni szakemberek és tudományos társaságok szakmai publikációit, és tematikus rendezettségben, tartalmi kereshetőséget biztosítva elérhetővé tegye minden érdeklődő számára.
A Nyitott Könyvtár Program célja, hogy megkönnyítse a magyar nyelvű orvosi szakirodalomban tájékozódni kívánók irodalomkereső munkáját.
Amellett, hogy a szakirodalomban megfogalmazott tudományos eredmények megismerhetősége és további tudományos felhasználása nem csupán az orvostudomány, hanem az egész társadalom alapvető érdeke, fontos, hogy az ilyen tudományos anyagok bevételszerző, kereskedelmi célú felhasználása esetén az annak elkészítésében részt vevők méltányos részt kapjanak az ilyen felhasználás eredményeiből is.
Ennek megfelelően a Nyitott Könyvtár Program ingyenesen teszi lehetővé az összegyűjtött szakirodalom megismerését és olyan további felhasználását, melyhez bevétel közvetve sem kapcsolódik, de az egyesület szakemberei és az erre a célra szolgáló szervezeti egysége révén gondoskodik arról, hogy a szakirodalom bevételszerző további felhasználása esetén a létrehozók méltányos díjazásukat megkapják.
A Nyitott Könyvtár Programban történő részvétel természetesen önkéntes és nem kizárólagos. A szakmai anyag elhelyezése a Nyitott Könyvtár Programban az Orvostovábbképző Akadémia honlapján nem képezi akadályát annak, hogy a szakirodalmi anyag létrehozói a programon kívül, belátásuk szerint, átadják közlésre más médiumnak is.

Az Orvostovábbképző Akadémia Tudományos Egyesület Nyitott Könyvtár Programja lehetőséget és keretet biztosít a szakirodalmi művek szerzőinek és felhasználóinak találkozására.