Az orvostudomány mint tapasztalati tudomány két elválaszthatatlan pilléren nyugszik: a gyakorlati orvosláson és a tudományos, kutatói tevékenységen, melyek dinamikus kölcsönhatásban hol inspirálják, serkentik, segítik egymást, hol pedig kérlelhetetlen tükröt tartva kölcsönösen próbára teszik tételeiket, igazságaikat.

 

Pályaválasztásunk, szakmai érdeklődésünk, lehetőségeink és sorsunk dönti el, hogy végzett orvosként mely területen kamatoztatjuk tehetségünket.


Az élet azonban néha közbeszól.


Sajnos a betegségek, balesetek – s ha ezeket talán szerencsésen el is kerülhetjük –, az idősödő kor minket, orvosokat, egészségügyi szakembereket is elér, nekünk sincs természetes immunitásunk ellenük.
Egy váratlan, súlyos egészségügyi probléma nem csupán választott hivatásuk gyakorlásától, szakmai önértékelésüktől fosztja meg az életüket a betegek ellátásának, az orvoslás gyakorlatának szentelő kollégákat, hanem, valljuk be, nehéz anyagi helyzetbe is hozza őket.
Pedig sokan közülük, ha a napi betegkapcsolatot igénylő orvosi feladatokat helyzetük miatt ellátni nem is tudják, az elméleti orvostudományban, a szakirodalmi tevékenységekben még értékes hozzájárulásukkal segíthetik mindannyiunk közös ügyét. Az Orvostovábbképző Akadémia Tudományos Egyesület Produktív Évek Programja az orvostudományi szakirodalmi tevékenységbe invitálva e nehéz helyzetbe került kollégáknak nyújt segítő kezet, munkalehetőséget és ezzel anyagi támogatást is.
A Produktív Évek Programban az egészségi állapotuk vagy koruk miatt aktív betegellátó munkát végezni már nem tudó kollégáknak adottságaikhoz igazodó szakirodalmi feladatokat kínálunk.
Ezúton is köszönjük támogatóink önzetlen segítségét, mely nélkül programunk nem jöhetett volna létre. Amennyiben ismer olyan kollégát, akinek a számára programunk segítséget jelenthet, kérjük, tájékoztassa a lehetőségről!

Amennyiben kérdése lenne az Orvostovábbképző Akadémia Tudományos Egyesület Produktív Évek Programját illetően, akkor keresse bizalommal kollégánkat a info@produktivevek.hu címen!