"I hear and I forget.
I see and I remember.
I do and I understand"

"Hallom, de feledem.
Látom, s majd emlékezem.
Csinálom, s megtanulom."

 

A Konfuciusnak tulajdonított mondás ősi bölcsessége aligha vitatható, s iskoláséveinkbe visszanyúló tapasztalataink is igazolják.
Vaskos tankönyvek ezernyi lapjain magát átrágó medikaként, illetve medikusként bizonyára mindannyiunk emlékeiben elevenen élnek még a vizsgaidőszakok átvirrasztott éjszakái, a bemagolt információk tengere, melynek többségére – valljuk meg őszintén – már alig emlékszünk, s évtizednyi távolságból a hétszer tanult anatómiaismeretekben is hiátusok tátonganak.
Az emberi elme mégis csodálatos. A harminc évvel ezelőtt ellátott beteg, a klinikai kép, a döntési helyzet, a terápiás választás, majd annak eredménye ma is kristálytisztán élő emlék még, a "Csináld, s megtanulod!" eleven igazsága.
A medikusidőkhöz képest felnőttfejjel a tanulás csak nehezebb, a felejtés ellenben könnyebbé vált.
A kötelező továbbképzések iskolai módszertanú tananyagai, a továbbképző anyagok lapjai és a "Már a görögök is..." kezdetű előadásai nem a klinikai esetek elevenségével, hanem az információhegyek fásultságával érnek el minket, s az ilyetén tanulás eredményessége természetesen kívánnivalót hagy maga után.
E tanulás-élettani evidenciák alapján az Orvostovábbképző Akadémia Tudományos Egyesület Gyakorlatorientált Képzési Programja a gyakorló orvosok képzése, illetve továbbképzése szempontjából legfontosabb szakmai anyagokat gyakorlatorientált módon klinikai esetekben dolgozza fel, és ingyenes távoktatási rendszerében teszi elérhetővé a kollégák s minden érdeklődő számára.